Sistem Perdagangan Metin2

Peringkat broker opsi biner:

Sistemul de animalute

Spatii Nume

Actiuni Pagini

 • Lectură
 • Sursă pagină
 • Istoric
 • Mai multe
 • Limbi

Cuprins

Informaţii Generale

Versiunea 15.5 introduce Sistemul de Animaluţe . Prin el puteţi incuba, evolua şi hrăni noile animăluţe. Acest sistem este independent faţă de vechile Animale de Companie. Există 7 tipuri diferite de animăluţe :

Ouă cu animaluţe

Pentru a obţine un animăluţ, mai întâi trebuie să obţii un ou omorând anumiţi lideri.

 • Ouăle au o durată de 7 zile , iar după ce expira vor dispărea.Pot fi folosite pentru a incuba un animăluţ sau pentru a hrăni unul.

Numele însoţitorului

Reguli pentru alegerea numelui

Atunci când daţi click dreapta pe ou vă va apărea un “Incubator” din care puteţi denumi animăluţul.
Acest lucru va costa 100.000 yang.
Numele animăluţelor pot avea între 4 şi 20 de caractere.
Numele lor nu sunt unice (Mai multe animăluţe pot avea acelaşi nume)
Dacă nu îi puneţi un nume va rămâne cel iniţial.

Schimbarea numelui

Începând cu 16 august 2020 Pergament Nume Însoțitor este disponibil in Item Shop și vă permite să schimbați numele animalului dvs. de companie.

Regulile jocului se aplică în alegerea numelui.

Fereastra însoţitorului

Pentru a accesa fereastra însoţitorului trebuie sa tastaţi “P” când însoţitorul este chemat,sau puteţi apăsa pe tasta dintre “4” şi “F1” , în acest caz vă vor apărea atât butonul pentru însoţitor cât şi cel pentru alchimie.

 • Iconiţă: Stânga sus veţi vedea imaginea sigiliului
 • Prima linie: Arată stadiul animăluţului (Tânăr, Sălbatic, Curajos, Eroic)
 • A doua linie: Numele însoţitorului
 • Nivel: Arată nivelul actual al însoţitorului (Poate fi între 1 şi 105)
 • Experienţă: Arată câtă experienţă deţine animăluţul
 • Vârsta: Arata vârsta animăluţului
 • Durată: Bara roşie arată căt timp mai are animăluţul şi se umple când acesta este hrănit
 • Hrăneşte: Deschide fereastra pentru hrană
 • Evoluţie: Deschide fereastra pentru evoluţie
 • EXP obiect: Deschide fereastra din care însoţitorul va fi hrănit cu iteme pentru a face ultimii 10% din fiecare nivel.
 • Bonusuri: Bonusuri date de animăluţ atunci când este activ
 • PV :Îi dă jucătorului un procent de viaţă
 • Apărare:Îi dă jucătorului un procent de apărare
 • SP :Îi dă jucătorului un procent de mana
 • Procentajul bonusurilor creşte neproporţional indiferent de vârstă,nivel sau tipul însoţitorului. a
 • Abilităţi: Însoţitorul poate avea până la 3 abilităţi ce se deblochează odată ce ajunge Eroic.

Durata de viaţă a însoţitorului

 • Durata de viaţă a însoţitorului poate fi verificată din fereastra principală sau daca puneţi mouseul deasupra sigiliului.
 • Durata este alesă aleatoriu după incubare.
 • Durata de viaţă nu poate fi mărită, poate fi doar refăcută prin hrănirea însoţitorului.
 • Potrivit mărturiilor, cea mai scurtă durată este de o zi şi cea mai mare de 14 zile.( excepție Dragonul Roșu care poate avea mai mult de 14 zile)

Notă: Timp real, nu timp de joc

Hrănire

Când accesaţi butonul Hrăneşte va apărea fereastra de hrănire.

 • Toate ouăle şi animăluţele (vii sau moarte) pot fi folosite pentru a hrăni animăluţul tău.
 • Când folosiţi animăluţe sau ouă, viaţa sa va creşte între 3% şi 5%.
 • Hrănirea cu

Moartea însoţitorului

Când durata de viaţă expira,însoţitorul va muri .
Animalul de companie poate fi înviat în 2 moduri:

Pentru a le utiliza, trebuie să deschideți ecranul pentru animale de companie cu „P”, mergeți la a treia secțiune din meniul de mai jos (simbol roșu) și introduceți Doze Proteine Divine trăgând-le sau făcând clic pe ele cu butonul din dreapta al mouse-ului:

Peringkat broker opsi biner:

Numărul de Doze Proteine Divine necesare depinde de vârsta pe care a avut-o animalul de companie când a murit, este nevoie de o doză proteină divină la fiecare 10 zile mai mult. Iată un tabel cu câteva exemple:

Imagine Ou Animăluţ Sigiliu Provenienţă
Vârstă Nr. Doze Proteine Divine
1

19

1
20

29

2
30

39

3
40

49

4
50

59

5
60

69

6
70

79

7
80

89

8
90

99

9
100

109

10
110

119

11
120

129

12
130

139

13
. .
1000

1009

100

Nivel şi experienţă

 • Însoţitorul poate ajunge la nivelul 105.
 • Dacă însoţitorul are un nivel mai mare decât jucătorul, acesta nu va putea fi activat, dar va putea fi ţinut în inventar.
 • De fiecare dată când ajunge la un anumit nivel de experienţă (22.5, 45, 67.5, 90% şi 100%) veţi observa un efect vizual similar cu al jucătorilor când cresc în nivel.
 • Pentru fiecare nivel aveţi nevoie de 90%, din omorâtul de monştri, şi ultimii 10% din iteme pe care le veţi sacrifica.
 • Puteţi umple prima dată şi bila albastră, iar experienţa acesteia in plus va fi păstrată la nivelul următor.
 • Însoţitorul va colecta experienţă din monştrii omorâţi de stăpânul lor doar daca este activat.
 • Însoţitorul va pierde experienţă odată cu jucătorul. (Trebuie confirmare).

Status de dezvoltare

 • Sunt cunoscute două tipuri de animăluţe în funcţie de ritmul de dezvoltare
Bonus Fiecare x nivel Tip Procent
PV 5 Constant ±0,1 + 0,1% la 0,6%
Apărare 7 Constant ±0,1 + 0,1% la 0,6%
PM 4 Constant ±0,1 + 0,1% la 0,6%
Bonus Fiecare x nivel Tip Procent
PV 6 Aleator + 0,1% la 0,9%
Apărare 8 Aleator + 0,1 % la 0,6 %
PM 6 Aleator + 0,1 % la 0,7 %

Stadii de evoluţie

Odată cu creşterea în nivel a însoţitorului, există anumite puncte cheie în care acesta poate evolua într-un stadiu diferit fiind nevoie de anumite lucruri pentru acest lucru:

Stadiu Nivel Cerinţe
Tânăr 1-40 Nu are nicio cerinţă, se aplică ouălelor proaspăt incubate.
Sălbatic 41-80 Însoţitor Tânăr nivel 40 , experienţă 100%
10x

Bucată de gheaţă+

Curajos 81+ Însoţitor Sălbatic nivel 80 , experienţă 100%
10x
Cartea blestemelor+
Eroic 81+ Însoţitor Curajos nivel 81+ şi 30+ zile
10x

Tipurile Animalelor de Companie

 • Există 8 tipuri de animale de companie dar Tipul 7 și Tipul 8 se obțin numai cu

Însoțitor Magic.

Tip Animal Companie Creștere din x în x levele % Creștere
1 6 0.1-0.5
2 5 0.2-0.3
3 6 0.1-0.7
4 5 0.3-0.4
5 6 0.1-0.9
6 5 0.5-0.6
7 6 0.1-1.0
8 5 0.5-0.7

Notă: Tipul petului afectează de asemenea statusul de început și durata de viață, dar tabelul este realizat doar din punct de vedere al creșterii PV-ului la fiecare tip.
Puteți identifica tipul petului dvs. astfel:

Competenţele Însoţitorului

Competenţele însoţitorului pot fi activate în ultima etapă a sa (Eroic) iar numărul lor este setat odată cu incubarea şi poate fi de 1, 2, sau 3. Competenţele pot fi active sau pasive.
Competenţe pasive sunt active permanent şi fiecare efect este prezent în colţul de stânga jos. Competenţe active sunt activate automat la nevoie şi au timp de reîncărcare.
Puteţi alege competenţele preferate citind cartea specifică.
După învăţarea competenţei, “+” va apărea pe icoana ei,iar pentru a o evolua aveţi nevoie de Yang
Competenţele pot ajunge la nivelul 20.
Există 18 competenţe din care puteţi alege!

Pet System

Namespaces

Page actions

 • View
 • View source
 • History
 • More
 • Languages

Contents

General Information

Version 15.5 the new Pet System is introduced in metin. With this system we can hatch, evolve and feed new pets. The system is independant from the old pets. There are so far 6 different pets on the new system:

To get a Pet, first you need to obtain the eggs

Egg Boss
Monkey Egg
Fat Mini Executor Egg Chrysanthemum Box, May Bell Box
Nessie Egg Hydra’s Chest
Mini Azrael’s Egg Pet Chest
 • The eggs have 7 day duration and will disapear after the time expires, the eggs can be used to hatch a new pet or to feed already hatched pets.

Pet Names

When you click with the right mouse button on a Egg, a new window will open called “Incubator” where you can chose your pet name.
This will cost you 100.000 yang.
Pet names need to have between 4 and 20 characters.
Pet names are not unique (several pets can have the same name)
If you do not input a name, a default one will be assigned.

Game rules apply as usual when choosing pet name

Pet User Interface

To access pet user interface you can press “P” on your keyboard, while pet is active, or you can press the button between the “4” and “F1” shortcuts, in this case 2 buttons will appear, one for the alchemy system and the other to the new Pet User Interface.

 • Icon: Top left, shows the icon of the seal.
 • Identify Pet Button: Top left, allows you to see what pet type the summoned pet is.
 • 1st Line: Shows Pet Stage (Young, Wild, Valiant, Heroic)
 • 2nd Line: Pet Name
 • Level: Shows pet current level (pets can reach owner’s maximum level (1-105).
 • Experience: Shows the ammoutn of experience the pet has.
 • Age: Shows how old the pet is.
 • Duration: The red bar chows how much time the pet as left, it refills when pet is feeded.
 • Feed: Button that opens the feeding window.
 • Evolve: Button that opens the evolve window.
 • Item EXP: Button that opens the window that allows pet to consume gear in order to fill the last 10% EXP of each level.
 • Bonuses: Bonus given by pet when active.
 • HP Gives more HP to player
 • Defense Gives more defense to player
 • SP Gives more SP to player
 • Bonuses percentages increase randomly with stage, age and level of pet.
 • Skill: Pets can have up to 3 skills, these are only unlocked in the last Valiant Stage
 • Tabs: Red tab is the normal pet interface, blue tab is the Enchant Pet UI

Pet Duration

 • Pet duration can be consulted in the red bar visible on pet interface, or on mouse over on the pet seal.
  *Pet duration is random and is set when hatching the pet.
 • Pet duration cannot be increased, it can however be refilled by feeding the pet.
 • Normal pets duration is from 1 to 14 days. Meley pet can have 48 days duration.

Note: Real time, not play time

Feeding

When clicking the button Feed on the Pet User Interface the feeding window will appear

 • All Eggs and pets (live and dead) can be used as food for your pet.
 • When feeding with eggs and pets, the duration of your pet will be refilled 3% to 5%.
 • Feeding your pet with Protein Snack will refill your pet duration to 100%.

Pet Death

When the duration of a pet expires, it will die.

 • Using Protein Snack the pet will be revived with 50% of it’s duration refilled.
 • If a pet is revived he will keep his bonuses and skills, but his age will be reseted.

Leveling and EXP

 • Pet can reach the same level as the player, to a maximum of 105 at the moment.
 • If the pet is higher level than the player it cannot be activated but it can be kept on inventory anyway.
 • Each time the pet reaches a certain point of exp (22.5, 45, 67.5, 90% and 100%) you will see an effect, similar to when players are leveling.
 • On each level you are required to fill 4 red balls, 90%, by killing mobs, and the final blue ball, by sacrificing items to fill the remaining last 10%.
 • The ammount of Item EXP obtained from each item varies according to the NPC price of each item.
 • You can fill the blue balls before the red are complete, exceding Item EXP will be stored for the next level.
 • Pet needs to be active to collect EXP from the mobs it’s owner is killing
 • Pet can loose EXP uppon death of the player. (Needs confirmation).

Stages and evolving

While leveling your pet, at certain key points the pet can evolve to a different stage, the requirements are as follow:

Stage Level Requirements
Young 1-40 No requirements – all freshly hatched eggs
Wild 41-80 Young Pet Level 40, full EXP
10x Young Pet Book, 10x Spider Egg Sack, 10x White Hairband+, 10x Shiriken, 10x Ornamental Hairpin, 5x Black Uniform+, 5x Piece of Ice+
Valiant 81+ Wild Pet Level 80, full EXP
10x Wild Pet Book, 2x Blood-Red Pearl, 10x Face Cream, 10x Yeti Fur+, 10x Ornament, 10x Ball, 5x Curse Book+
Heroic 81+ Valiant Pet level 81+ and 30+ Days Old
10x Valiant Pet Book, 10x Unknown Medicine+, 2x White Pearl, 2x Blue Pearl, 10x Demon’s Keepsake+, 10x Orc Tooth+, 5x Blue Belt

Stats progression – Pet Types

 • There are 8 pet types. Note that type 7 and 8 can only be obtained using Enchant Pet
Pet Type Level HP Each X Levels % Increase
1 6 0.1-0.5
2 5 0.2-0.3
3 6 0.1-0.7
4 5 0.3-0.4
5 6 0.1-0.9
6 5 0.5-0.6
7 6 0.1-1.0
8 5 0.5-0.7

Note that the type of the pet also affects the starting stats and the lifespan, but the table is made considering only the HP increase on each type

You can identify your pet type by clicking the button on the top left corner of your Pet UI you need to have a Pet Destiny Orb on your inventory

To change your pet type, open the Pet UI by pressing “P” choose the second tab on the bottom, and right click on the pet seal that you wish to change, you need to have a Enchant Pet on your inventory

Skills

Pet skils are unlock on the last stage, the number of skills unlocked is set upon hatching of the egg and can be 1, 2 or 3 skills. The skills can be active or passive.
Passive skills are always present and it’s effect is displayed on top left corner with an icon. Active skills are triggered automatically on specific situations, active skills have cooldown.
You can choose the pet skills by reading the wiched Pet Skill Book.
After your pet has learned the skill, a “+” will appear in the skill, to evolve it each skill level will require Yang
Skills can be evolved up to level 20.
You can get the Skill Books for pet by opening Pet Book Chest.
There are 23 different skills to chose from!

Peringkat broker opsi biner:
Opsi biner dan forex
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: